Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) lasten ja nuorten

veri- ja syöpätautien osaamiskeskus

Suomessa 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin. Lasten leukemia hoidetaan Pohjoismaisten suositusten ja muut syöpäkasvaimet tautikohtaisten kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotulokset KYSissa ovat kansainvälisesti ja kansallisesti verrattuna erinomaiset.

Sivusto on tarkoitettu perheille, joiden lapsella tai nuorella epäillään tai on todettu pahanlaatuinen sairaus. Julkaisulla halutaan helpottaa vanhempien osallistumista lapsensa hoitoon. Sivustolle on koottu perustietoa ja käytäntöjä koko hoitotapahtuman ajalta. Tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia ja jaksamista.

 

KÄYTETYT LÄHTEET
SYLVA ry 2008, Syöpää sairastavan lapsen hoito-vuoroin sairaalassa, vuoroin kotona
SYLVA ry 2005, Lasten leukemiat Opas vanhemmille

 

Päivitetty 8.4.2015