Lapsi sairastuu

 

Lapselle tehdään tutkimuksia ja annetaan hoitoa jo lähettävässä yksikössä. Yksikkö konsultoi ja lähettää lapsen lisätutkimuksiin ja jatkohoitoon Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. KYSiin lähettävinä yksikköinä toimivat keskussairaalat. Keskussairaaloihin lapset ja nuoret tulevat lähetteellä neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, terveyskeskuksesta tai yksityiseltä terveysasemalta.

Lähetteen käsittely, kiireellisyydestä ja lisätutkimuksista päättäminen sekä hoidon tarpeen määrittely tehdään kaikissa tapauksissa. Lapsi tulee osasto 2403:lle joko lähetteellä tai kutsuttuna tutkimuksiin. Leukemiapotilaat tulevat sairaalaan päivystyspotilaina. Muihin syöpäsairauksiin sairastuneet kutsutaan osastolle muutaman päivän sisällä.

Käynti voi olla polikliininen tai pidempi hoitojakso. Tulovaiheessa on jo valmiina tutkimussuunnitelma, jonka tulosten valmistuttua tehdään päätös hoitopaikasta ja valitaan hoitomuoto sekä laaditaan alustava hoitosuunnitelma.

 

Päivitetty 29.6.2014